top of page

Mijn ervaring op Samsaman -My experience at the Learning Center Eka Chita Pradnyan

SAMSAMAN – October 23, 2016 till January 26, 2017

(English below)

Mijn naam is Evita en ik zal u iets vertellen over mijn ervaringen bij het leercentrum in Samsaman. Dit leercentrum is opgericht door Stichting Indonesië 2007.

Waarom heb ik besloten om naar Bali te gaan?

In de eerste helft van mijn derde jaar van mijn studie Gezondheidswetenschappen, kreeg ik de mogelijkheid om mijn eigen programma in te vullen. Ik besloot al snel dat ik naar Bali wilde. WINS Foundation bood een prachtig programma voor vrijwilligerswerk en gaf ons de kans om onderzoekservaring op te doen. Dit is verplicht voor onze studie Gezondheidswetenschappen.

Hoe is het om les te geven op WINS Foundation?

In de ochtend hebben de kinderen reguliere school en in de namiddag komen de kinderen naar het leercentrum. Ik gaf les aan kinderen van 8 tot 15 jaar. Zij krijgen les in Engels, hygiëne en in algemene levensbeschouwing.

Waar verbleef ik tijdens mijn tijd op Bali?

Tijdens de drie maanden op Bali verbleef ik in het gastenverblijf naast het leercentrum. Deze guesthouse is gloednieuw, mijn vriendin en ik waren de eersten die daar verbleven. Er zijn twee kamers, elk met twee bedden en een eigen badkamer.

Wat is Balinese cultuur eruit?

De meeste mensen op Bali zijn hindoeïstisch en dit bepaalt echt hun manier van leven. Omdat Hindoes in karma en reïncarnatie geloven, zijn de meeste mensen zijn erg vriendelijk en bereid om te helpen.

Heb ik genoeg tijd om het land te zien?

We gaven les van maandag tot en met vrijdag, in het weekend waren wij vrij en in staat om het land te bezichtigen. Bali is een klein eiland, dus in drie maanden konden wij alle aanbevolen plaatsen bezoeken.

Ik hoop dat ik u een aardige indruk over vrijwilligerswerk voor WINS Foundation in Samsaman heb kunnen geven. Wilt u meer zien? Tijdens mijn verblijf op Bali heb ik een heleboel foto’s, video’s en schreef blogs. De blogs en video’s zijn in het Nederlands, maar als u geïnteresseerd bent, kunt u een kijkje nemen op evitaopbali.blogspot.com nemen.

My name is Evita and I’ll tell you something about my experiences at the learning center in Samsaman. This learning center is founded by Stichting Indonesia 2007.

Why did I decide to go to Bali?

In the first half of my third year of my study Health Sciences, I got the opportunity to fill in my own program. I soon decided that I wanted to go to Bali. WINS Foundation offered a great volunteering program, and gave us the opportunity to do research, which was obligatory for our study.

What is it like to teach at WINS Foundation?

In the morning, the children attend regular school, in the afternoon the children come to the learning center. I taught kids who ranged from age eight to fifteen about English, hygiene and general responsibilities in life.

Where did I stay during my time on Bali?

During my three months on Bali, I stayed at the guesthouse next to the learning center. This guesthouse is brand new, me and my friend were the first who stayed there. In this guesthouse there are two rooms, each with two beds and its own bathroom.

What is Balinese culture like?

Most people on Bali are Hindu and this really defines their way of life. Because Hindus believe in karma and reincarnation, most people are very kind and willing to help.

Do I have enough time to see the country?

We taught the children during the week, in the weekends we were off and able to travel the country. Bali is a small island, thus in three months you are able to visit all the recommended places.

I hope I gave you a nice impression about volunteering for WINS Foundation in Samsaman. Do you want to see more? During my time on Bali I made a lot of pictures, video’s and wrote blogs. The blogs and videos are in Dutch, but if you are interested, you can take a look atevitaopbali.blogspot.com


Uitgelichte berichten
Recente berichten
Archief
Zoeken op tags
Er zijn nog geen tags.
Volg ons
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page