top of page

Missie

Stichting Youth Education And Health zet zich in voor (gezondheids-)educatie projecten in Indonesië. Omdat we geloven in een goede en gezonde toekomst voor iedereen. Youth Education And Health Foundation is een vervolg op Stichting Indonesië 2007. De stichting blijft dezelfde doelstellingen nastreven:

> meer kinderen laten deelnemen aan het onderwijs

> verbetering van de educatie in het algemeen en specifiek op het gebied van gezondheid van het individu en de omgeving

> verbeteren van de leefomstandigheden

> verbeteren van de hygiënische omstandigheden​


Visie
We willen dit bereiken door:
> sponsoring van kansarme kinderen
> (gezondheids-)educatie voor de kinderen
> optimaliseren van de zelfstandigheid van de school en het schoolteam


 

Hoe ziet dit er uit in de praktijk
> Engelse lessen verzorgd door de lokale docent en vrijwilligers.
> Verbeteren milieubewustzijn (milieu, afvalmanagement, hygiëne).
> Lessen over persoonlijke gezondheid en persoonlijke hygiëne.

> Lessen in sport en spel.

> Stimuleren van computervaardigheden.

> Lessen in dans, kunst en cultuur.

> Het geven van seksuele voorlichting, HIV/Aids.

> Stimuleren van toekomstgericht denken en handelen.
> Het bieden van een ontmoetingscentrum voor en door de lokale gemeenschap.

 

Financiën

De bestuurders en leden van de raad van toezicht ontvangen geen vergoeding voor de werkzaamheden en kunnen uitsluitend een vergoeding ontvangen voor de door hen gemaakte onkosten. De financiering wordt verworden middels activiteiten zoals sponsorlopen en het verkoop van lekkernijen op de (kerst)markten. De verworven financiering wordt gebruikt voor onderhoud aan het leercentrum en activiteiten of projecten in en rondom het leercentrum die de visie en missie van stichting YEAH uitdragen.

bottom of page