top of page

De stichting

:

Youth Education And Healt Foundation is een vervolg op Stichting Indonesië 2007. De stichting blijft dezelfde doelstellingen nastreven:

  • meer kinderen laten deelnemen aan het onderwijs

  • verbetering van de educatie in het algemeen

  • verbeteren van de leefomstandigheden

  • verbeteren van de hygiënische omstandigheden​


Lees meer over hoe wij dit willen bereiken op de pagina visie en missie.

De lokale bevolking wordt zoveel mogelijk betrokken bij de uitvoering van het project en om de lokale economie te bevorderen worden de benodigde materialen zoveel mogelijk ter plaatse aangeschaft. We hebben Nederlandstalige contactpersonen in Indonesië die de eerste controle uitoefenen op de voortgang van het project. De stichting probeert de kosten zo laag mogelijk te houden. Bestuursleden en vrijwilligers ontvangen geen vergoeding voor de kosten van het reizen van en naar Bali.

bottom of page